Kompetens, Valfrihet och Omtanke

Tina Uddström

Leg optiker med kontaklinsbehörighet


Lars Otterstadh

Leg optiker


Ilse Carlsson

Leg optiker med kontaklinsbehörighet


Karolina Yderberg

Leg optiker med kontaklinsbehörighet


Evelina Åman

Verkstadsoptiker

Jessica Rigogianis

Optikerassistent

Rebekka Rietz

Optikerassistent