Medarbetare

Tina Uddström

Leg optiker med kontaktlinsbehörighet

Ilse Carlsson

Leg optiker med kontaktlinsbehörighet

Karolina Yderberg

Leg optiker med kontaktlinsbehörighet

Jessica Rigogianis

Optikerassistent