Priser

  • Synundersökning barn 8-20 år: 490kr 
  • Synundersökning inkl. tryckmätning: 690kr (ögonbottenfotografering och synfältsmätning utförs vid behov)
  • Kontaktlinsundersökning barn 8-20 år: 690kr
  • Kontaktlinsundersökning: 890kr
  • Nytillpassning kontaktlinser barn 8-20år: 990kr
  • Nytillpassning kontaktlinser: 1190kr (Om du ej använt kontaktlinser tidigare)
  • Körkortskontroll: 150kr B körkort/ C körkort eller annan högre behörighet: 690kr
  • Tryckmätning: 100kr (1:a gång därefter 50kr/gång inom 1 år)