Priser

  • Synundersökning barn 8-20 år: 390kr 
  • Synundersökning inkl. tryckmätning: 490kr
  • Synundersökning inkl. tryckmätning och ögonbottenfotografering: 590kr
  • Utökad synundersökning: 790kr (Synundersökning, synfältsmätning, tryckmätning, ögonbottenfotografering)
  • Kontaktlinsundersökning: 690kr (Vid köp av kontaktlinser för 6 månader i samband med undersökning kostar kontrollen 490kr) 
  • Nytillpassning kontaktlinser: 795kr (Om du ej använt kontaktlinser tidigare)
  • Kontaktlinsundersökning akut: 100kr
  • Körkortskontroll: 150kr B körkort/ C körkort eller annan högre behörighet: 490kr
  • Tryckmätning: 100kr (1:a gång därefter 50kr/gång inom 1 år)