Våra undersökningar

Vi undersöker vilken synskärpa du har, det vill säga hur bra ögat ser. Om undersökningen visar att du behöver korrigera din syn, går vi igenom vilka möjligheter som finns.

Synundersökning Glasögon (690kr)

Synundersökningen består bland annat av:

 • Anamnes – Vi går igenom ditt allmäntillstånd
 • Genomgång av t.ex. dina arbetsförhållanden och din tidigare erfarenhet av synkorrektion
 • Mätning av synskärpa
 • Utprovning av bästa glaset för din syn
 • Individuella mätningar när glasögon skall tillpassas
 • Ögontrycksmätning, indikerar om du befinner dig i riskzonen för att utveckla glaukom (grön starr)
 • Ögonbottenfotografering och synfältsmätning utförs vid behov.
 • Vid behov undersöks tårfilmen vid besvär av torra ögon.

Synundersökning barn/ungdom (490kr)

 Grundundersökning. Gäller barn och ungdomar 8-20 år (se Synundersökning Glasögon)

Kontaktlinsundersökning (1190kr) Barn och ungdomar 8-20 år (990kr)

 Vi rekommenderar dig som kontaktlinsbärare att låta undersöka dina ögon och linser minst en gång per år. Det är viktigt att för att säkerställa att linsernas passform och komfort är bra och att ögon mår bra. I vissa fall kan en annan linstyp tillpassas om förutsättningarna har ändrats eller om det lanserats nya linser på marknaden som kan öka komforten i ditt linsbärande. Vi kontrollerar även styrkan på dina glasögon och ger råd om byte är aktuellt.

Kontaktlinsundersökningen består bland annat av:

 • Mätning av hornhinnans diameter och kupning
 • Noggrann undersökning i biomikroskopi av bl. a hornhinna, bindhinna och ögonlockens in- och utsida
 • Bedömning av den miljö man använder linserna i (påverkar rekommendation av lins typ och materialval)
 • Bedömning av befintlig kontaktlins för eventuellt byte till modernare lins typ och material
 • Kontroll av ögats slemhinnor
 • Genomgång av skötsel och handhavande