Våra undersökningar

Vi undersöker vilken synskärpa du har, det vill säga hur bra ögat ser. Om undersökningen visar att du behöver korrigera din syn, går vi igenom vilka möjligheter som finns.

Synundersökning Glasögon (490kr)

Synundersökningen består bland annat av:

 • Anamnes – Vi går igenom ditt allmäntillstånd
 • Genomgång av t.ex. dina arbetsförhållanden och din tidigare erfarenhet av synkorrektion
 • Mätning av synskärpa
 • Utprovning av bästa glaset för din syn
 • Individuella mätningar när glasögon skall tillpassas
 • Ögontrycksmätning

Synundersökning inkl. tryckmätning och ögonbottenfotografering (590kr)

Synundersökning barn/ungdom (390kr)

 Grundundersökning. Gäller barn och ungdomar mellan 8-19 år (se Synundersökning Glasögon)

Kontaktlinsundersökning (690kr)

(Vid köp av kontaktlinser för 6 månader i samband med undersökning kostar kontrollen 490kr) 

Vi rekommenderar dig som kontaktlinbärare att låta undersöka dina ögon och linser minst en gång per år. Det är viktigt att för att säkerställa att linsernas passform och komfort är bra och att ögon mår bra. I vissa fall kan en annan linstyp tillpassas om förutsättningarna har ändrats eller om det lanserats nya linser på marknaden som kan öka komforten i ditt linsbärande. Vi kontrollerar även styrkan på dina glasögon och ger råd om byte är aktuellt.

Kontaktlinsundersökningen består bland annat av:

 • Mätning av hornhinnans diameter och kupning
 • Noggrann undersökning i biomikroskop av bl a hornhinna, bindhinna och ögonlockens in- och utsida
 • Bedömning av den miljö man använder linserna i (påverkar rekommendation av linstyp och materialval)
 • Bedömning av befintlig kontaktlins för eventuellt byte till modernare linstyp och material
 • Kontroll av ögats slemhinnor
 • Genomgång av skötsel och handhavande

Utökad ögonundersökning (790kr)

Under Ögonhälsoundersökningen får vi en bredare bild av hur dina ögon mår. I undersökningen ingår bl a synundersökning, ögonbottenfotografering, synfältsmätning samt ögontrycksmätning. Syftet är att upptäcka eventuella förändringar i ögat på ett tidigt stadium. Vi kontrollerar naturligvis även styrkan på dina glasögon och ger råd om byte är aktuellt.

Undersökningen består bland annat av:

 • Genomgång av anamnes / patienthistorik
 • Synundersökning – upptäcker begynnande katarakt (grå starr) och pågående synförändringar
 • Ögontrycksmätning – indikerar om du befinner dig i riskzonen för att utveckla glaukom (grön starr)
 • Synfältsmätning – uppdagar t.ex. eventuellt begynnande synnervsskada som uppstår vid exempelvis glaukom (grön starr)
 • Ögonbottenfotografering – möjliggör tidig upptäckt av åldersförändringar i gula fläcken samt förändringar orsakade av diabetes
 • Eventuell remiss för ögonläkarbesök