Terminalglasögon – Arbetsglasögon – Skyddsglasögon

Arbetsglasögon

Fel glasögon och arbetsställningar kan orsaka besvär med seendet, huvudvärk, stelhet i axlar och nacke som följd.

Våra legitimerade optiker med specialkompetens inom arbetsmedicin hjälper dig som anställd eller som företagare med att hitta de rätta lösningarna för just dig eller ditt företag.

Visste du att det i vissa fall är arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla sina arbetstagare synundersökning och arbetsanpassade glasögon.

Visar det sig att arbetsuppgifterna kräver speciella glasögon för arbetet har du rätt att få dem bekostade av din arbetsgivare. Dock säger också lagen att om privata glasögon kan användas i arbetet skall dessa i första hand användas.

Många yrkesgrupper har idag behov av speciella glasögon anpassade efter det speciella arbetsbehovet:

  • Personer som arbetar med kassahantering
  • Expedition och kundkontakt
  • Innesäljare som hanterar telefon och dator samtidigt
  • Datorarbete
  • Skrivbordsarbete
  • Elektriker
  • Montörer

Detta kan gälla för:

  • Personer som arbetar mer än en timme vid bildskärm per dag
  • Personer med särskilt synkrävande arbetsuppgifter
  • Personer med arbetsuppgifter där risk för ögonskador föreligger